Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o.

Tel.: 68 / 453 25 04


E-mail: sekretariat@centrummarket.pl
www.centrummarket.pl

NIP: 973-05-46-420

REGON: 970691622


Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o.
KRS 0000027227, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy: 10 778 600zł, wpacony w całości
NIP: 973-05-46-420, REGON: 970691622